POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz zasady przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników strony internetowej https://fundacja-przyroda-i-nauka.org tworzonej przez Fundację Przyroda i Nauka.

I. Informacje podstawowe

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujmy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Przyroda i Nauka (KRS 0000960599, NIP 6891237266, Regon 521496526).

2) W sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem - adres kontaktowy poczty elektronicznej: przyrodainauka@gmail.com; adres dla korespondencji listownej: Fundacja Przyroda i Nauka, Lutowiska 7A, 38-713 Lutowiska.

 

3) Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

4) W dalszej części Polityki Prywatności termin „Administrator” został zastąpiony określeniem „My”.

 

 

II. Przetwarzanie danych osobowych

 

1) Udostępniając nam dane osobowe, świadomie i dobrowolnie wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie i akceptuje naszą Politykę Prywatności.

 

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana korespondencji lub może uniemożliwić wzięcie przez Panią/Pana udziału w naszych wydarzeniach.

3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań z naszej strony.

 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w ściśle określonych celach, takich jak: rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi, realizowania umów i zamówień, realizacji działań związanych z prowadzonymi projektami, zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych, dopasowania preferowanego sposobu komunikacji, uzyskania finansowego wsparcia naszych działań, realizacji naszych prawnych zobowiązań, przechowywania historii przekazanych wszelkich wpłat na rzecz Fundacji Przyroda i Nauka, w tym darowizn i ich rozliczania, zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach.

5) Zapewniamy, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności RODO: na podstawie udzielonej zgody (art. 6. ust 1 lit. a RODO), na podstawie zawartej umowy (art. 6. ust 1 lit. b RODO), na podstawie uzasadnionego interesu prawnego (art. 6. ust 1 lit. f RODO), na podstawie prawnych zobowiązań np. rozliczenia się z udzielonego nam wsparcia finansowego z Urzędem Skarbowym (art. 6. ust 1 lit. c RODO), na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6. ust 1 lit. e RODO).

6) Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

7) Nie udostępniamy Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami lub na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa księgowa).

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

10) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

 

III. Pliki cookies i hosting

 

1) Strona internetowa www.fundacja·przyroda·i·nauka.org używa plików cookies.

2) Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika. Pliki cookies mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał.

3) Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu. Posiada jednak Pani/Pan możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików cookies może jednak spowodować, że niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

4) Nasza strona internetowa może korzystać z następujących plików cookies:

a) funkcjonalnych, które są niezbędne dla prawidłowego działania strony, umożliwiają wykonywanie niektórych funkcji na stronie np. pozwalają udostępniać zawartość witryny, lub zbierać informacje zwrotne;

b) preferencyjnych, które zapisują preferencje użytkownika na naszej stronie, ułatwiając nawigację i personalizując jej wykorzystanie. Pliki preferencyjne są opcjonalne i może Pani/Pan nie wyrazić zgody na ich użycie;

c) analitycznych i wydajnościowych, które służą do analizowania wskaźników wydajności witryny. Pliki analityczne i wydajnościowe są opcjonalne i może Pani/Pan nie wyrazić zgody na ich użycie;

d) marketingowych, które są używane do celów marketingowych, śledząc preferencje i zachowania użytkowników, aby dostarczać spersonalizowane reklamy i oferty. Pliki marketingowe są opcjonalne i może Pani/Pan nie wyrazić zgody na ich użycie;

5) Wchodząc na naszą stronę internetową może Pani/Pan zdecydować o akceptacji wszystkich pliki cookies lub odrzucić wszystkie pliki oprócz funkcjonalnych (niezbędnych), lub wybrać, z których plików cookies nasza strona może korzystać.

6) Pozostając na naszej stronie internetowej wyraża Pani/Pan jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem.

7) Przy korzystaniu z naszego serwisu, część danych może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów zewnętrznych, z których korzystamy. Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach. Zalecamy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą.

8) Nasz strona internetowa prowadzona jest w serwisie (hosting) http://WebWaveCMC.com, którego właścicielem jest firma: ALEASYSTENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa) KRS 0000851194; NIP 527-293-17-49; REGON 386580113. Pod adresem http://WebWaveCMC.com można się więcej dowiedzieć o tym serwisie i zapoznać się z jego polityką prywatności.

 

V. Postanowienie końcowe

 

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania i modyfikowania obowiązującej Polityki Prywatności.

  1. pl
  2. en

 

e-mail: przyrodainauka@gmail.com

tel. +48 609 766 535

w godz. 8:00-16:00 

© 2023 Fundacja Przyroda i Nauka

Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.