Nasi partnerzy

Nasze działania

Badania naukowe

W badaniach wykorzystujemy zarówno metody tradycyjne, takie jak tropienia, rejestracje śladów bytowania, analizę resztek pokarmowych oraz najnowsze metody badawcze: analizy genetyczne, telemetrię GPS,  foto-pułapki.

Ochrona przyrody

W ramach działań ochroniarskich prowadzimy monitoring przyrodniczy dużych drapieżników i pomagamy rozwiązywać sytuacje konfliktowe z ich udziałem.

Edukacja społeczeństwa

Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przekazujemy opartą na badaniach naukowych rzetelną wiedzę i uczymy jak żyć po sąsiedzku z dużymi drapieżnikami.

O Fundacji 

 

Fundacja Przyroda i Nauka została założona w 2022 roku przez Wojciecha Śmietanę, biologa z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w badaniach i ochronie dużych ssaków drapieżnych (wilka, rysia i niedźwiedzia). Z opublikowanymi pracami założyciela Fundacji można się zapoznać na stronie portalu ResearchGate. W latach 2017-2020 Wojciech Śmietana pełnił funkcję koordynatora głównego ogólnokrajowego monitoringu wilka, realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki tych badań są dostępne na stronie internetowej GIOŚ.

Projekty, które realizuje Fundacja obejmują badania naukowe, monitoring przyrodniczy oraz edukację społeczeństwa. Dzięki grantom oraz uprzejmości darczyńców Fundacja pozyskuje środki finansowe, które umożliwiają prowadzenie działalności. Aktualnie Fundacja realizuje projekty, których nadrzędnym celem jest ochrona dużych drapieżników w harmonijnej koegzystencji z człowiekiem. Fundacja działa głównie w Bieszczadach, ale nie tylko. Zapraszamy do śledzenia naszych projektów oraz brania udziału w zajęciach edukacyjnych. Razem możemy przyczynić się do ochrony dzikiej przyrody!

FUNDACJA PRZYRODA I NAUKA


Badamy, edukujemy i chronimy, bo przyroda to nasze wspólne dobro!

 

e-mail: przyrodainauka@gmail.com

tel. +48 609 766 535

w godz. 8:00-16:00 

© 2023 Fundacja Przyroda i Nauka

Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  1. pl
  2. en