Projekty badawcze:

Ocena aktualnego stanu bieszczadzkiej populacji niedźwiedzia

W roku 2009 określono po raz pierwszy wielkość bieszczadzkiej populacji niedźwiedzia w oparciu o genetyczną identyfikację osobników. Minęło kilkanaście lat. Czy niedźwiedzi przybyło, jak może na to wskazywać nasilanie się konfliktu z człowiekiem? A może populacja niedźwiedzia jest podobnej wielkości, ale wzrosła presja człowieka i dlatego częściej dochodzi do sytuacji konfliktowych? Prowadzone badania pozwolą odpowiedzieć na te pytania. 

Lata realizacji: 2022-2024

Źródło finansowania: grant WWF Polska

 

Porównanie zmienności genetycznej polskiej i ukraińskiej populacji wilków z terenu Karpat

W Karpatach ukraińskich wilki są obiektem intensywnych polowań, natomiast w Karpatach polskich podlegają ochronie ścisłej. Jak to wpływa na  zmienność genetyczną i wymianę genów pomiędzy tymi dwiema populacjami? Na to pytanie ma dać odpowiedź realizowany przez nas projekt.

Lata realizacji: 2023

Źródło finansowania: grant WWF Polska 

 

Bieszczady Large Carnivore Project

Pierwsze badania nad biologią i ekologią bieszczadzkich wilków, niedźwiedzi i rysi były prowadzone  w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Od lat dziewięćdziesiątych niemal nieprzerwanie prowadzone są badania terenowe, w ramach których zbierane są dane oraz materiały. Wiele się zmieniło w Bieszczadach w ciągu tych kilkudziesięciu lat. Wilk i ryś przestali być zwierzyną łowną. Pod ambonami łowieckimi nie wykłada się już padłych zwierząt gospodarskich, jako przynęty dla drapieżników. Jednocześnie liczebność dzikich kopytnych, zwłaszcza jeleni, w Bieszczadach znacznie się zmniejszyła. Natomiast wzrosła antropopresja, w szczególności ruch samochodowy, oraz rozwinęła się zabudowa tego terenu. Jak te wszystkie zmiany wpłynęły na duże drapieżniki.  Na te pytania mają odpowiedzieć badania prowadzone przez Fundację.

Projekt jest finansowany dzięki hojności darczyńców, dlatego każde wsparcie ma ogromne znaczenie dla jego realizacji.

 

TAK, CHCĘ WESPRZEĆ

 

  1. pl
  2. en

 

e-mail: przyrodainauka@gmail.com

tel. +48 609 766 535

w godz. 8:00-16:00 

© 2023 Fundacja Przyroda i Nauka

Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.