e-mail: przyrodainauka@gmail.com

tel. +48 609 766 535

w godz. 8:00-16:00 

© 2023 Fundacja Przyroda i Nauka

Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  1. pl
  2. en
02 kwietnia 2024

Liczebność i rozmieszczenie bieszczadzkiej populacji niedźwiedzia

W latach 2022-2024 Fundacja Przyroda i Nauka prowadziła badania, których celem było określenie aktualnej liczebności oraz wielkości i położenia zwartego obszaru występowania bieszczadzkiej populacji niedźwiedzia brunatnego. 

Badania zostały wykonane na podstawie własnych prac terenowych obejmujących karpacką część województwa podkarpackiego. W sumie pracom terenowym poświęcono blisko 1000 godz., w czasie których przemierzono blisko 12,5 tys. km, z czego 2,5 tys. pieszo lub rowerem. W wyniku tych prac zarejestrowano 427 śladów obecności niedźwiedzi. Do badań genetycznych przygotowano 202 próbki. Własne dane terenowo zostały uzupełnione danymi o szkodach jakie spowodowały niedźwiedzie. Dane te zostały pozyskane od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Przeprowadzone badania wykazały, że zwarty obszar występowania bieszczadzkiej populacji niedźwiedzia obejmuje obecnie ok 2,2 tys. km². Ocenę liczebności bieszczadzkiej populacji niedźwiedzia przeprowadzono w oparciu o genetyczną identyfikację osobników. W tym celu zbierano próbki ze świeżych odchodów oraz włosy odnajdywane na znakowanych przez niedźwiedzie drzewach oraz ogrodzeniach, przez które przechodziły te drapieżniki. Z pobranych próbek wyizolowano DNA i następnie określono profile genetyczne osobników, od których próbki te pochodziły. W końcu, wykorzystując odpowiedni model matematyczno-statystyczny określono całkowitą wielkość populacji. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że aktualnie bieszczadzka populacja niedźwiedzia liczy 104 osobniki, czyli o połowę mniej niż można dowiedzieć się z przekazów medialnych. Podobne badania, z wykorzystaniem tych samych metod genetycznych i statystycznych, zostały przeprowadzone w roku 2009. Wtedy wielkość bieszczadzkiej populacji oceniono na 83 osobniki. Oznacza to, że w ciągu 13 lat populacja niedźwiedzia zwiększyła swą liczebność o 25%, co daje średni roczny przyrost wynoszący 1,9%. Tak niski przyrost nie jest niczym zaskakującym, gdyż niedźwiedzie cechują się bardzo niską reprodukcją. 

Badania zostały dofinansowane przez WWF Polska. Wyniki przeprowadzonych badań zostały udostępnione w raporcie nr 1/2024, do którego link znajduje się na podstronie "Publikacje".

 

Autor: Wojciech Śmietana